Списание на Институт за модерността Journal of Institute for Modernity
ISSN 1313-9835  
 
 
БРОЙ 4: Публичността или химеричното
БРОЙ 3: Знанието и обществото
БРОЙ 2: Кризата
БРОЙ 1: Океани, моряци и континенти
 


БРОЙ 1 / 10.2009

Океани, моряци и континенти


Редакционния съвет:
  • доц.д-р М.Георгиева
  • доц. Е.Иванова, д.н.
  • д-р В.Джамбазов
Отг.редактор на броя:
  • доц. д-р Д.Варзоновцев
 
    2009 © Институт за модерността