Списание на Институт за модерността Journal of Institute for Modernity
ISSN 1313-9835  
 
 
БРОЙ 4: Публичността или химеричното
БРОЙ 3: Знанието и обществото
БРОЙ 2: Кризата
БРОЙ 1: Океани, моряци и континенти
 


БРОЙ 4 / 07.2010

Публичността или химеричното


Отг.редактор на броя:
  • доц.д-р М.Георгиева
 
    2010 © Институт за модерността