Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Градините на душата или за съня и мечтанието в два европейски романа

Автор:
Екатерина Григорова – асистент Нов Български университет

Пълен текст:
Еолийска земя PDF файл, 580КБ

Ключови думи:

Публикувано в:
Списание на Институт за модерността, брой 6 "Време и субективност. Пруст, Музил, Венезис" / януари 2011, issn 1313-9835