Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Изживяване на пространството и споменът за миналото

Автор:
Миглена Горанова - бакалавър по социология на НБУ

Резюме:
Статията е опит да се направи конструиране на ново градско пространство, по време на социалистическия период в България. Конструирането се разглежда в две линии, едната е погледнато през погледа на тогавашната преса - официалният разказ и другата е индивидуалният и неофициален разказ на жителите на квартала (как те го преживяват през собствения си опит). За целта са използвани материали от теренно изследване в гр. Плевен, в кв. "Сторгозия.

Пълен текст:
Изживяване на пространството и споменът за миналото PDF файл, 1051КБ

Ключови думи:
проектиране, пространство, Плевен, град, архитектура

Публикувана в:
Списание на Институт за модерността, брой 7 "Утопията - град" / февруари 2011, issn 1313-9835