Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Гражданите в политиката - ситуацията на Избори 2009

Автор:
Зорина Кунева

Пълен текст:
Гражданите в политиката - ситуацията на Избори 2009 PDF файл, 66КБ

Ключови думи:
град, политика, избори

Публикувана в:
Списание на Институт за модерността, брой 7 "Утопията - град" / февруари 2011, issn 1313-9835