Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Проектиране без прототипи

Автор:
Ст.н.с. Александър Раппапорт

Пълен текст:
Проектиране без прототипи PDF файл, 223КБ

Публикувана в:
Списание на Институт за модерността, брой 7 "Утопията - град" / февруари 2011, issn 1313-9835