Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Утопията - град

Брой 7 / Февруари 2011

Дмитрий Варзоновцев
Утопията -- град

Миглена Горанова
Изживяване на пространството

Светлана Георгиева
Градът -- арена на мечтите и гробище за надежди

Евгени Илиев
София днес -- стихотворения

Зорина Кунева
Гражданите в политиката - ситуацията на избори 2009

Александьр Раппапорт
Проектиране без прототипи