Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Василий Иванович Кандински и принципа на вътрешната необходимост

Автор:
Ива Владимирова

Резюме:
Статията има за цел да представи в лаконичен вид изследванията на Василий Кандински, създател и основоположник на абстрактното изкуство в областта на цветовете и тяхната символика, както и създадения от него принцип на вътрешната необходимост. Последният е сложна система, в която участват, творческата индивидуалност, стила на епохата, заедно с елементът на истинското изкуство - обективно и вечно красивото през всички времена и епохи.

Показани за също житейските моменти в изминатия творческия път на Кандински, които изиграват съдбовна роля и отвеждат до окончателното му решение да твори само абстрактно изкуство.

Текстът в презентацията е придружен от цитати на съответни текстове на Кандински за да бъде съхранено автентичното звучене на словото на Кандински.

Пълен текст:
Василий Иванович Кандински и принципа на вътрешната необходимост PDF файл, 2180КБ

Публикувана в:
Списание на Институт за модерността, брой 8 "Обекти и чувства" / август 2011, issn 1313-9835