Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Disasters of Morality - Narcissus

Автор:
Svetlana Georgieva

Резюме:
Възникването на морала е обвързано с възникването на избора – между добро и зло – и отговорността, като следствие от този избор. Изборът и отговорността съществуват и са обусловени от наличието на Другия. Моралът е институционализираната интерпретация на вечните казуси на избора и отговорността към Другия. Неговата същност не се разкрива просто в стандартни сценарии, в предписанията за тяхното разрешаване и развитие, тя неизменно се изразява в драмите на човешкото битие, в изначалната проблематичност на отговорността. В текста е разгледан по-задълбочено архетипа на Нарцис, който като метафора е представителен за тип проблем, но като интерпретация в жизнената среда на човека е болезнен образ на отчуждението, на замяната на Другия с отражението на собствения Аз, при което се конституира псевдо-отговорност, пораждаща бедстващ морал (човекът е тук, но човешкото е мутирало). Разгледани са проекции на явлението "Нарцис", включващи както по-нататъшни негови усложнения, така и възможно излизане от него. Образът на Нарцис, както образът на Сизиф, на Ницшевия Заратустра, към които има бегли препратки в текста, е колкото познат на всички като опорен пункт за разглеждане на проблеми на отговорността, толкова непредсказуем от гледна точка на неговата интерпретация като проблем на морала, която непредсказуемост, с всичките си импликации, го превръща в бедствие за човешкото битие, на човешкия морал.

Пълен текст:
Disasters of Morality - Narcissus PDF файл, 62КБ

Публикувана в:
Списание на Институт за модерността, брой 8 "Обекти и чувства" / август 2011, issn 1313-9835