Списание на Институт за модерността Journal of Institute for Modernity
ISSN 1313-9835  
 
 
БРОЙ 5: Проблеми на съвременната логика
БРОЙ 4: Публичността или химеричното
БРОЙ 3: Знанието и обществото
БРОЙ 2: Кризата
БРОЙ 1: Океани, моряци и континенти
 


БРОЙ 5 / 08.2010

Проблеми на съвременната логика


Некласическата логика позволява ренесанс на нео-позитивизма
Мартин Табаков


Some Paraconsistent and Paracomplete Logics
Dr. Doroteya Angelova


Метафизични фигури: Лайбниц, Кант и Фреге за отношението между математиката, философията и природните науки
Р. Люцканов


Преразглеждането
Е. Тасева


Екстензиалнос vs. интензионалност - "По света и у нас"
Кристиян Енчев


Историко-логически контексти или как да подхождаме към обосноваване приложенията на логиката
Николай Обрешков


Отг.редактор на броя:
  • д-р Н.Обрешков
 
    2010 © Институт за модерността