Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Време и субективност. Пруст, Музил, Венезис

Брой 6 / Януари 2011

Майя Георгиева
Литература и "свят"

Николай Узунов
Аз-ът и времето в романа "Пленницата" на Марсел Пруст

Екатерина Григорова
Изгубеното време в романите на Илиас Венезис и Марсел Пруст "Еолийска земя" и "По следите на изгубеното време"

Валери Личев
Мистицизъм и литература

Приложение: Интервю с Мария Георгиева PDF файл, 138КБ

Отг.редактор на броя:
доц. д-р М. Георгиева

Rедакционен съвет:
доц.,д-р М.Георгиева
Доц. Е.Иванова, д.н.
Доц.И.Евтимов
Доц. д-р Д.Варзоновцев
Ст.н.с.2ст., д-р Н. Ообрешков

Предишни броеве: