Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Обекти и чувства

Брой 8 / Август 2011

Ива Владимирова
Василий Иванович Кандински и принципа на вътрешната необходимост

Николай Узунов
"Метаморфозата" на Франц Кафка и нововъведенията в романа на XX век

Svetlana Georgieva
Disasters of Morality - Narcissus