Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Тяло и език

Брой 9 / Декември 2011

Атанаска Чолакова, магистър - ЮЗУ
Деструктивният образ на телесността

Мирослава Блаха, докторант ИИОЗ - БАН
Лингвистична идентичност на чужденеца

Павел Михалчев, българин, живеещ в Канада
Писмо от Канада

Петя Тодорова, докторант в ИИОЗ - БАН
Le role des recherches structuralistes et poststructuralistes pour le developpement de la theorie des sciences humaines