Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Деформации на превода

Брой 11 / Юни 2012

доц. Ирена Кръстева
Деформации на превода

Мартин Бохоров, Елена Борисова
Плътност на мълчанието в джендър шумовете: Постановки на страстта у Натали Стивънс

Николай Узунов
Интервю с Ирена Кръстева