Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Общ изглед на София. Поглед от Лозенец, около 1910 г. starasofia.com

Гледки и гледища

Брой 14 / Април 2013

доц. д-р Божидар Ивков
Медикализацията на живота на хората с увреждания

Иван Д. Стоянов
Силата на българския негативизъм

проф. дн Евгения Иванова
Идентичност и идентичности на помаците в България

проф. дн Маргарита Коева
Архитектурната наука – феномен на цивилизацията

Предишни броеве: