Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Дмитрий Варзоновцев
Преходът: сега като преди
Материали, публикувани в списанията Избор, Изток-Запад, Bulgarian quarterly
в периода 1990-1992

Брой 17 / април 2014

ИЗБОРИТЕ КРАЙ ИЛИ НАЧАЛО?
Май 1990 година

МЕЖДУВЛАСТИЕТО
Юли 1990

Какво ще правим в „света без комунисти”?
Ситуативен анализ - март 1991

Отмъщението на комунизма
Междувластие. Декември 1990

УТРЕ ЗАПОЧВА ОТ ДНЕС
Предизборните сюжети - октомври 1991

ФАНТОМИ НА НЕСБЪДВАЩОТО СЕ ЖЕЛАНИЕ
Ноември 1991 година

„АПОЛОГИЯ“ НА ТОТАЛИТАРНИЯ ХАРАКТЕР
1991 година

КОЛИЗИИ НА САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
Юли 1992 година

ЦИГАНИ?!
Септември 1991 година

Предишни броеве: