Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Европейско

Брой 18 / Септември 2014

д-р Лилия Сазонова
Амплитуди на различието. Отношението „Аз – Другият” в контекста на Европейския съюз

д-р Петър Д. Канев
Двете Европи

Николай Иванов
Чарлс Пърс: Фалибилизъм и „критичен здрав разум”

Предишни броеве: