Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Пазари

Брой 23 / Май 2018

In Memoriam

доц. Николай Обрешков
1958–2017

Напусна ни нашият скъп приятел и съмишленик Николай Обрешков. Със своята култура и дълбоки познания в областта на философията, логиката, културологията той ни подтикваше към търсене на отговор за нерешените проблеми на нашия свят и общество. Винаги ще помним неговата интелигентност и доброта.

Предишни броеве: